Zastoupení profesionální kosmetiky Integra pro ČR a SR

Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.integra-cr.cz/eshop. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“). Práva
a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí platným občanským zákoníkem.

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat pouze to zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.integra-cr.cz/eshop, a které je se zobrazeným zbožím ve shodě. Prodávající se dále zavazuje, že bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a dopravu. Objednané zboží Vám bude zasláno smluvními dopravci.

Dopravné při platbě na dobírku:

  • U objednávek nižších než 2 300,- Kč včetně DPH se účtuje dopravné balné ve výši 144,- Kč s DPH.
  • U objednávek vyšších než 2 300,- Kč včetně DPH je doprava zdarma.

Dopravné při platbě na fakturu:

  • U objednávek nižších než 2 300,- Kč včetně DPH se účtuje dopravné balné ve výši 99,- Kč s DPH.
  • U objednávek vyšších než 2 300,- Kč včetně DPH je doprava zdarma.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. vybere patřičné zboží a stiskne tlačítko „Odeslat objednávku“), je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil
s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na stránkách obchodu www.integra-cr.cz/eshop v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na stránkách jako „cena“, která se dále snižuje
o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Prodávající po přijetí objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí příjem objednávky. Kupující sám nemá možnost objednávku zrušit - tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím). Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.

Internetový obchod www.integra-cr.cz/eshop obsahuje veškeré informace, nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy tak, jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy název, kód, hlavní charakteristiku a cenu zboží.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů
a náležitostí.

Místem dodání zboží je fakturační adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud se dodací adresa od adresy dodací neliší. Pokud se dodací adresa liší od adresy fakturační, kupující je povinen tuto adresu vyplnit.

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu
www.integra-cr.cz/eshop
, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zaručuje, že osobní údaje kupujícího bude chránit
v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům. S osobními údaji kupujícího bude nakládáno podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů.

Kupující je povinen dodané zboží a připojené doklady po jejich převzetí prohlédnout
a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně nebo telefonicky (+420 602 469 553) oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí
s obsahem faktury nebo ta není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

C. Reklamační řád

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím smluvního přepravce prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.integra-cr.cz/eshop reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese Jehličková Miloslava, Strašice 73, 386  01 Strakonice nebo na e-mailové adrese: integra@integra-cr.cz.

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady.
Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad – fakturu.

D. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné viz. Ochrana osobních dat. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

E. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Odesláním objednávky se kupující zařazuje do příjemců e-mailových novinek. Pro odstranění ze seznamu příjemců o to požádá písemnou formou nebo e-mailem na adresu integra@integra-cr.cz.

F. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího
(www.integra-cr.cz/obchodni-podminky/), v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

Všechny prodávané výrobky splňují požadavky zákonů a nařízení pro prodej kosmetických produktů
v České republice.

Internetové objednávky přes e-shop
Telefonické objednávky
Doprava u objednávek nad 2300,- Kč ZDARMA
Vaše dotazy
Integra kosmetika | Internetový obchod | Spolupráce | Školící centrum Integra | Obchodní podmínky | Kontakty

Kosmetika Integra - značka profesionální pleťové kosmetiky. Díky používání moderní technologie a inovacím výzkumu v tomto oboru, vyvinul tým laboratoří komplexní systém velmi účinných přípravků, které jsou přizpůsobeny potřebám všech typů pleti. Vysoká kvalita jednotlivých výrobků umožnila firmě dostat se na mezinárodní trhy. V současné době má značka Integra významné postavení v mnoha zemích světa.

Řada Azuleno pro nadměrně citlivou pleť. Řada Active pro stresovanou a unavenou pleť. Řada Jalea Real s okysličujícím účinkem. Řada Purifiant pro problematickou, mastnou a aknózní pleť. Speciální produkty - biologické koncentráty Sensitive, Fito Active a Fito ACN a mrkvová emulze. Profesionální péče Pure Gold 24K ovlivňující buněčné funkce a pomáhající omlazovat pleť. Profesionální péče Caspian pro regeneraci pleti s výtažky z čistého íránského kaviáru. Řada Thermae thalasso SPA je speciální okysličující ošetření s obsahem přírodní mořské vody Quinton. Řada Thermae marine pro profesionální depigmentační ošetření.

Kosmetika Integra Kosmetika Integra - Pure Gold
Kosmetika Integra - Thermae Thalasso SPA
Kosmetika Integra - Thermae Marine
Kosmetika Integra - Caspian Pure Caviar

Partneři

Módní blog je internetový časopis nejen o módě Trener-online.cz je váš pomocník při posilování a hubnutí. Spalte tuky a získejte svaly. Tréninkové plány a jídelníčky pro spalování tuků a nabírání svalové hmoty. Nase-miminko.cz - eshop s dětským a novorozeneckým oblečením, těhtenské polštáře a hračky pro mimninka.


www.integra-cr.cz Copyright © 2010 - 2018. Všechna práva vyhrazena.
Designed & Programmed by www.online4u.cz

Bezpečnostní agentura Náhradní plnění 2012

Partneři: Jazykové studio Bon-mot | www.bon-mot.cz  Beautis - inteligentní systém pro řízení kosmetického salonu  První osobní trenér na internetu - Trener-online.cz